„Calidum Ember“ – energetikos įmonė, įkurta 2012 metais. Įmonė savo klientams siūlo centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas. 

Šiluma išgaunama pasitelkiant atsinaujinančius energetikos išteklius – biokurą. Biokuras – vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kuris yra naudojamas energijai išgauti.
Energija gaunama deginant biokuro yra ekologiška, nesukelianti šiltnamio efekto. Degimo metu išskiriamas CO2 kiekis neskatina klimato atšilimo, todėl kad anglies apytakos rate dalyvauja dabartinė anglis, o ne fosilinė, kažkada užkonservuota giliai po žeme.